3. МОДУЛ - 15. задатак

поставио/ла Јелена Рашковић 10.05.2018. 00:14
Апликација се зове:


Word Search Game With Google Drive
Апликацију сам повезала преко Google Drive-a.
Апликација служи за прављење осмосмерки како би се ученици додатно мотивисали пре него што започну анализу дела.
Проналажење речи ПИСАЦ, СЕОБЕ, ЦРЊАНСКИ, РОМАН, ДАФИНА, ИСТОРИЈА, АРАНЂЕЛ, ТРОУГАО у креираној осмосмерци, које упућују на појмове везане за дело "Сеобе", Милоша Црњанског.
Апликација је ученицима намењена како би развијали своје вербалне активности: брзину проналажења, уочавања, памћења, повезивања.
ОСМОСМЕРКА
Напомена: Приликом уласка у апликацију која је дата у линку ОСМОСМЕРКА укуцати жељене речи да би се иста креирала на дисплеју.
Comments