1. модул - 3. задатак

поставио/ла Ljiljana Arađanski Rajkov 04.05.2018. 08:48
1. Подешен профил на ћирилицу
2. Унет аутоматски потпис
3. Формирана група контаката под називом "Школа"
4. Отворене потребне картице
5. Направљена ознака "ГАзГГ"

ą
Ljiljana Arađanski Rajkov,
04.05.2018. 08:48
Comments