1. модул - 4. задатак

поставио/ла Ljiljana Arađanski Rajkov 14.05.2018. 00:18
1. подесила сам језик на профилу Гугл +
2. изменила сам приватност података профила како је тражено у задатку
3. реаговала сам на поруку добродошлице давањем +1
4. https://plus.google.com/u/0/+%D0%89%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Comments