3 модул-13 задатак

поставио/ла Љиљана Филиповић 01.06.2018. 10:23   [ ажурирано 07.06.2018. 06:28 ]
Прегледала сам рад Наташе Пантовић са темом "Рачунарство у облаку." Веома тешко је на овај начин оценитинечији рад јер се не види цео час. Претпостављам да поседују одговарајуће услове за рад где је могуће извести наставну јединицу на начин како га је поставила колегоница. Са друге стран ако не познајете методику предмета како да знате да ли је неко то урадио исправно. Такође колико знам информатика ,као и физичко васпитање намју утврђене стандарде за средњу школу. Када немате стандарде тешко је поставити и исходе.
 Прегледала сам 1,3 и 4 задатак како су означени

ПОМОЋ У ВРЕДНОВАЊУ

2. Уз помоћ гугл цртежа урадите сараднички задатак прегледа сервиса у облаку, тако што ће сваки ученик уписати само један без понављања 

 Сваки критеријум образложен је засебно, а искошеним словима су написани предлози и савети

  • 1.критеријум – Овај задатак делимично је у функцији сва три наведена циља: „оспособљавање ученика за електронску комуникацију, коришћење различитих врста сервиса Интернета, оспособљавање за сарадњу у веб окружењу“. Иако је задатак ауторка назвала сарадничким у њему ученици не сарађују него свако за себе уноси пример веб-алата и једино што треба да ураде да погледају шта су пре њега унели други како се не би понављало. То се не може назвати сарадњом, па овај циљ није постигнут овим задатком. По задатку још увек не знамо да ли ученици и користе сервисе које наводе или су само чули за њих и видели их, па не можемо рећи ни да ли је постигнут циљ коришћења различитих сервиса. Исходи су конкретније дефинисани, па је сигурно да ће овај задатак постићи овај исход: примењује правила лепог понашања на мрежи при изради заједничких задатака и остављању коментара. И код овог исхода он је исправан, уколико ученици од раније знају правила понашања на мрежи.
  • 2.критеријум – Ауторка је одредила овај задатак као концептуално знање које подразумева да ученици познају начела по којима раде одређени сервиси. Међутим, тиме што ученици на цртежу уносе име неког сервиса не можемо говорити о концептуалном знању, него пре о чињеничном. Можда ученици знају и како функционишу сервиси које наводе, али сам задатак им не тражи то знање, него само именовање сервиса, што је само чињеница, па би ауторка требало да промени врсту знања.
  • 3.критеријум – Когнитивни ниво који задатак развија по ауторки је примена. Примена подразумева да реализујући неки задатак ученици примењују раније стечено знање. Овде ученици само именују сервисе, ништа не примењују. Примена би била да су добили задатак да у неким сервисима направе нешто или повежу функцију са именом сервиса. Зато би ауторка требало још једном да размисли о каквом когнитивном нивоу се ради ако се од ученика тражи само да се сете имена сервиса.
  • 4.критеријум – Од веб-алата ауторка користи Гугл-цртеж који је потпуно у функцији прављења прегледа сервиса. Ауторка је могла овај задатак ученицима да постави и тако да они дају усмене одговоре или записују на табли, али је ово решење боље јер на цртежу они добијају трајан преглед онога што су навели и морају учествовати сви.
  • 5.критеријум – Задата је делимично јасан. Ученицима је јасно шта треба да ураде, али није јасно да ли унсое имена сервиса која су учили, уучили и користили, сервсуие за које су чули да постоје, илис ервисе које су сами изучавали баншколски... У задатку је могао бити постављен линк до цртежа на коме ће радити или објашњење како ће добити линк. Проблематично је зашто ауторка овај задатак зове сарадничким. Ту је само платформа сарадничка, али праве сарадње међу ученицима нема. Зато би требало избећи реч сараднички уз задатак и евентуално је додати уз Гугл-цртеж јер је он у овом случају сараднички алат.
  • 6.критеријум – Задатак је примерен узрасту ученика 1. разреда средње школе јер су до тог периода ученици срели већ многе сервисе.

 

Comments