1. МОДУЛ - 6. задатак

поставио/ла Милан Андрић 06.02.2018. 08:09   [ Ажурирао/ла 08.02.2018. 10:25 Семинари Сазнања ]
Коришћена фотографија је Thoth

Thoth by Kareem | Lions

In-text: (Montgomeryblogs.net, 2018)

Your Bibliography: Montgomeryblogs.net. (2018). Thoth by Kareem | Lions. [online] Available at: https://montgomeryblogs.net/lions2016/2017/03/29/thoth-by-kareem/ [Accessed 8 Feb. 2018].

Comments