1.МОДУЛ-6.задатак

поставио/ла Мирјана Стојановић 10.05.2018. 06:25   [ ажурирано 10.05.2018. 06:28 ]
  • У овом задатку користила сам слику,, Етика,,
  • RELACIJE DRUŠTVA, ETIKE I PROFESIONALNOG SPORTA - DRUŠTVO I SPORT - TEORIJA SPORTA - SAVREMENISPORT.COM

    In-text: (Savremenisport.com, 2018)

    Your Bibliography: Savremenisport.com. (2018). Relacije društva, etike i profesionalnog sporta - Društvo i sport - Teorija sporta - Savremenisport.com. [online] Available at: http://savremenisport.com/teorija-sporta/drustvo-i-sport/2/114/relacije-drustva-etike-i-profesionalnog-sporta [Accessed 10 May 2018].

    Please enable flash to have the best experience
Comments