2. МОДУЛ - 8. задатак.

поставио/ла Радосава Поповић 24.05.2018. 08:50
Направила сам нови календар и дала му име "Школске обавезе";
Унела сам опис, подесила временску зону и учинила календар јавним;
У календар сам унела најважније обавезе које ћу имати до краја месеца;
Начинила сам календар јавним, што се може видети на следећем линку:https://calendar.google.com/calendar/embed?src=hnlsk6brpio3lh2uurjfnv5e28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBelgrade
Уградила сам календар у пост преко опције "Уметни"

Comments