3. МОДУЛ - 13. задатак.

поставио/ла Радосава Поповић 03.06.2018. 06:18   [ ажурирано 05.06.2018. 12:03 ]
Вредновање овог задатка можете видети овде

Задатак је лепо осмишљен и јасан.Тешко је било колегиницу оцењивати теоретски а види се да је практично час потпуно испуњен.

ПРЕВРЕДНОВАЊЕ 1. ЗАДАТКА

1. Увежбати кретање у блоку у зони 3, кретање из зоне 3 у зону 2 и зону 4 укрштеним кораком (чињенично знање, разумевање

  • 1.критеријум – Задатак за ученике формулисан је као циљ : неодређено, у инфинитиву па су они у складу. Задатак садржи конкретније радње које ученици треба да обаве.  
  • 2.критеријум – Ауторка је одредила задатак као чињенично знање по врсти. Пошто ученици увежбавају  кретање вероватно је пре те вежбе претходило неко објашњење које би било чињенично знање, а сама вежба је више од чињеничног знања – концептуално јер ученици усвајају концепт одбране у одбојци. Ауторка није много погрешила, али је слободно могла одабрати следећу врсту знања.
  • 3.критеријум – Когнитивни ниво који развија код ученика овај задатак по ауторки је разумевање, што може да буде тачно јер вежбајући ученици разумеју сам концепт као технику одбране.
  • 4.критеријум – У задатку сене види да ауоторка користи веб-алате. Да би захтев о коришћењу веб-алата био задовољен, ауторка је требало да одабере лекцију у којој може да користи веб-алате.
  • 5.критеријум –Задатак је формулисан делимично јасно. За инструкције користимо језичке формулације које и у пракси а би се ученицима требало обратити са: Увежбајте кретање у блоку у зони 3… Нејасно је на који начин ће то увежбати јер постоје неколико радњи једна иза друге (по зонама), па се не зна да ли сви одједном раде све радње, једну за другом, једни иза других.
  • 6.критеријум – Задатак је прилагођен узрасту. Претпостављам да се одређена правила у одбојци стално увежбавају.
Comments