3. МОДУЛ - 15. задатак

поставио/ла Славица Прпа 27.05.2018. 14:01
  • Изабрала сам апликацију "Сторибирд" (Storybird), повезала сам је директно;
  • Апликација помаже онима који немају надахнућа за писање тако што им понуди слику на основу које безидејни писци обликују причу. То може бити једна слика која ће подстаћи рађање песме, али и читава колекција из које настаје дуга прича;
  • Направила сам (веома) кратку вежбу о променљивим врстама речи; 
  • Ова вежба направљена је за мог ученика петака који ради према индивидуализованом програму и, на жалост, ово је највише што он тренутно може да уради када су врсте речи у питању;
  • Вежбу можете видети овде.
Comments