2. МОДУЛ - 9. задатак

поставио/ла Вера Шалипур 15.05.2018. 12:17
Семинар који би препоручила колегама је Проблемски и истраживачки оријентисана настава.
Гуглову табелу могли би користити за праћење напредовања ученика- као педагошку свеску.
Comments