3. МОДУЛ- 13. задатак

поставио/ла Вера Шалипур 24.05.2018. 12:48   [ ажурирано 26.05.2018. 05:54 ]
Задаци су јасно постављени, коришћен је велики број алата који ће довести до: савладавања наставне јединице-теме, развијања и највиших нивоа знања код ученика, као и дотаћи скоро све когнитивне процесе. Све је ово реално пошто се ради о ученицима 4. разреда средње школе, а тема је интересантна, посебно на овом узрасту, још ако су ученици мотивисани за напредовање у физичким и спортским активностима, решење задатака неће изостати, а самим тим ни остваривање циља и исхода.

Како сам вредновала задатаке Весне Лекић можете видети ако кликнете на следећи линк.
 
Comments