2. МОДУЛ - 9. Задатак

поставио/ла Весна Лекић 16.05.2018. 01:05   [ ажурирано 23.05.2018. 10:22 ]
  • У овом задатку вредновала сам семинар Управљање емоцијама у раду са ученицима
  • Линк до табеле можете преузети овде.
  • Користећи Гуглову табелу у овом задатку, закључила сам да је могу користити за табелу евиденције стручних усавршавања васпитача, плана рада са ученицима, распореда обавеза ученика у Дому и слично.
Comments