O програму


Општи подаци

Каталошки број: 366

Компетенција К2  приоритет 3

Трајање: 5 радних седмица, 40 бодова (36 сати онлајн + 4 сата непосредног рада на сусрету уживо на крају)

Циљне групе: васпитачи, наставници и стручни сарадници основних и средњих школа.

Цена: 3800 динара, са могућношћу плаћања у две рате за колеге који плаћају сами; цена за чланове чланове ЗУС-а је 3.000

Циљеви

Унапређивање наставничких компетенција у области примене савремених метода и технологија коришћењем бесплатних Гугл-сервиса и њихова примена у настави и професионалном развоју:
 • усвајање знања о информационом понашању младих, тзв. Гугл-генерација;
 • оспособљавање за комуникацију и сарадњу у веб-окружењу;
 • унапређивање вештина претраживања интернета и процењивања информација;
 • оспособљавање за креирање објеката учења уз поштовање принципа Гарднерове теорије о вишеструким интелигенцијама и Блумове таксономије мисаоних процеса;
 • стицање вештина за формирање и управљање е-учионицом;
 • развијање културе вредновања.

Резултати и ефекти

Након обуке полазници ће:
 • разумети промене у когнитивним процесима и понашању карактеристичним за информационо доба;
 • изградити критички однос према информацијама и етички према правима појединца на интернету;
 • умети да комуницирају и сарађују у веб-окружењу;
 • умети да креирају електронске објекте учења прилагођене потребама и специфичностима ученика;
 • умети да оформе е-учионицу, креирају подстицајно окружење за учење и управљају процесом учења.

Аутори и реализатори

 • мр Славица Јурић, школски библиотекар, ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка - аутор и реализатор
 • дипл. психолог Биљана Радовић, психолог у Гимназији "20 октобар" Бачка Паланка - аутор и реализатор
 • проф. Нада Пуртић, наст. енглеског, ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад

Садржаји по модулима

1. МОДУЛ: Гуглова ренесанса учења (1. седмица, 8 сати онлајн)
 • Веб (р)еволуција и Гугл ренесанса: појам и развој интернета, његов утицај на промене у образовању и основне функције; разлози за коришћење Гугл услуга; општи преглед Гугл услуга; 4К - златно правило образовања 21. века.
 • Безбедност и приватност на интернету: појмови безбедности и приватности, ризици на интернету, начини заштите, подешавање безбедности, понашање на социјалној мрежи.
 • Анатомија претраживања: прегледач и претраживач, план и стратегије веб-претраге, обележивач, библиографије, анотације, преводилац.
2. МОДУЛ: Гугл-наставник (2. седмица, 8 сати онлајн)

Гугл услуге у професионалном развоју запослених у образовању:
 • Гугл календар у функцији планирања и евиденције;
 • функције Гугл-диска, врсте Гугл-датотека и радно окружење, примена Гугл-диска у образовању при планирању, вредновању, евиденцији и сарадничким активностима.
3. МОДУЛ: Гугл-ученик (3. седмица курса – 8 сати онлајн)
 • Информационо понашање Гугл-генерације: Гугл-генерација, промене које дигитална култура изискује и њене последице по човека и људско знање, Гугл као симбол тих промена;
 • Теорија вишеструких интелигенција и дигиталне технологије: Гарденрова теорија интелигенције, интегрисање дигиталних технологија у наставни процес, индивидуализација наставе;
 • Блумова таксономија и Гугл алати у настави: Блумова таксономија и ревидирана таксономија, Гугл-алати у функцији подстицања сложених мисаоних процеса код ученика
4. МОДУЛ: Гугл-учионица (4. седмица курса – 8 сати онлајн)
 • Гугл-сајт у функцији е-учионице: сајт као база знања, платформа за учење, вики за сараднички рад; дозволе и овлашћења; врсте страница, структура и навигација, постављање садржаја.
5. МОДУЛ: Гугл-школа (5.седмица курса - 4 сата онлајн + 4 сата у непосредном раду)
 • Култура вредновања: Таксономија рефлексије, Блогер у функцији праћења и вредновања/ одељенског портфолија/летописа школе;
 • Гуглова веб-продавница: избор алата корисних у наставној пракси
 • Гугл-апликације за образовање: сет услуга за школе, услови и безбедност, начин пријављивања, администрација, корисници; примери коришћења у школама.

Мото обуке

Образовна технологија има смисла само ако у комбинацији са дидактичким знањима тај однос износи 10% наспрам 90% у корист дидактике (Ники Хокли)