Начин и правила рада

Предуслови

Предзнања полазника

Обука је намењена почетницима, просечно компетентним и напредним корисницима дигиталних технологија. Почетници раде само основне задатке, остали могу да раде и додатне задатке.
Технички предуслови

Полазници морају да имају отворен Џимејл (Gmail) пошту путем које аутоматски имају приступ и осталим Гугл-апликацијама које су на обуци тема рада.

Услови плаћања котизације

Пун износ котизације је 3.800 дин, а за чланове ЗУС-а који су платили чланарину у текућој години 3.000 дин. Појединци који сами плаћају котизацију могу да је уплате у две рате: прву рату пре почетка обуке, другу  до завршетка.
Да би полазници имали приступ обуци и ресурсима, пре почетка обуке потребно је да је школа уплатила цео износ котизације, односно 1. рату (1.900 дин) уколико полазник сам плаћа. Школе добијају рачун по завршетку обуке, а полазници на захтев могу да добију потврду о уплаћеној котизацији за потребе рефундирања трошкова.

Активности и правила рада

Након пријаве и потврде учешћа полазнике очекују следеће активности које се одвијају по одређеним правилима и динамици и важно је да се правила рада поштују.
 1. Реализатори их уписују на сајт и дискусиону групу.
 2. На сајту им постају видљиви наставни материјали разврстани у 5 модула - сваке седмице отвара се нови модул. Наставне материјале проучавају самостално.
 3. Након проучавања наставних материјала приступају изради задатака. Задаци су подељени на обавезне и додатне (необавезне) и  полазници сами бирају да ли ће и које додатне задатке радити, а обавезне морају да ураде сви.
 4. Задаци се раде самостално или у кооперацији са другим колегама. Уколико задатак изискује сарадњу, труди се да благовремено уради како колеге не би трпеле.
 5. Урађене задатке предају на својој страници за предају задатака коју сами уређују.
 6. Добијају повратне информације од реализатора о задацима у року до 48 сати. Редовно и благовремено прате повратне информације предавача и реализатора у коментарима на својој страници и коригују задатке ако је потребно. 
 7. Током проучавања наставних материјала и израде задатака имају подршку и помоћ од реализатора у дискусионој групи, а по потреби и путем консултација у реалном времену (Гуглов хенгаут)
 8. На страницама за оцене (мени Вредновање) добијају оцене - беџеве о завршеном модулу и прате како су реализатори вредновали укупан рад.
 9. Пошто су задаци једног модула прихваћени, постају доступни наставни материјали и опис задатака наредног модула

Концепт

Методе, технике, теорије и концепти на којима је семинар заснован
 • Комбинација/ мешавина (MashUp) - уместо једне платформе (LMS); мобилност, аутономија и креативност
 • Интерактивна педагогија: учење кроз интеракцију с другима (Виготски), а не пуки конективизам (Сименс)
 • Реактивирање познатих теорија (Блум и Гарднер) у новим условимаи веб-окружењу
 • Гејмификација - елементи видео игрица: модуларни систем, напредовање по нивоима, додатни задаци, вредновање беџевима, изазов, ранг-листе

Динамика рада

Модуларна организација

Модули су временске целине од једне седмице у којој се обрађују тематске целине и задаци уз њих. Цела обука одвија се у 5 модула = 5 седмица.
Постоји и припремна, нулта седмица током које се припремамо за почетак рада, уписујемо полазнике на сајт и дискусиону групу.
Сваке суботе је смена модула, односно од суботе до суботе полазници проуче наставне садржаје у модулу и ураде задатке везане за тај модул.
Након истека седмице, уколико полазник не уради задатке, и не јави се са разлогом спречености, сматра се да је одустао.

Непосредан рад уживо

Последње суботе одржавамо састанак уживо на којем радимо у непосредном контакту. завршни сусрет уживо одржава се обично у Београду. У зависности од уписаних полазника завршни сусрети се могу организовати и у Нишу, Новом Саду, односно другим градовима одакле су полазници. 

Број радних сати
 1. седмица: 8 сати онлајн
 2. седмица: 8 сати онлајн
 3. седмица: 8 сати онлајн
 4. седмица: 8 сати онлајн
 5. седмица: 4 сата онлајн + 4 сата непосредног рада (уживо у суботу)

Comments